Ruzie om de erfenis?

 

Ruzies bij erfenissen kunnen enorm hoog oplopen. Vaak leiden ze zelfs tot een definitieve breuk. Om dat te voorkomen, kun je tegenwoordig naar de nalatenschapsmediator. Met nalatenschapsmediation kan de verdeling van de erfenis op een vredige manier geregeld worden.

Afwikkeling nalatenschap kan zorgen voor ruzienalatenschapsmediation

Uit onderzoek is gebleken dat de afwikkeling van nalatenschappen steeds vaker gepaard gaat met ruzie. Lossere familiebanden, echtscheidingen, samengestelde gezinnen, kinderen uit eerste, tweede en derde huwelijken en steeds grotere vermogens, leiden in toenemende mate tot familieconflicten. Ook het ontbreken van een testament of juist een (te) complex testament, maken de afwikkeling van een nalatenschap niet eenvoudig.

Juist bij een overlijden –als emoties de overhand nemen- kunnen de familieverhoudingen op scherp komen te staan. Zelden gaat de ruzie alleen om de verdeling van het ouderlijk huis, Vaker ligt de oorsprong van het conflict in ‘oud zeer’.  Met nalatenschapsmediation kan voorkomen worden dat families –al dan niet tijdelijk- uit elkaar vallen. Het resultaat heeft grote positieve gevolgen voor de onderlinge verhouding van de familieleden.

Nalatenschapsmediation

Als mediator informeer ik je over de toepasselijke rechtsregels en help je gestructureerd te onderhandelen. De aanpak is toekomstgericht. De oplossing komt tegemoet aan de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers. Hierdoor wordt niet alleen een duurzame en houdbare juridische overeenkomst tot stand gebracht tussen de erfgenamen, maar worden veelal ook verstoorde familieverhoudingen hersteld.

Het alternatief van mediation is een rechtszaak, maar dit leidt meestal tot een definitieve breuk tussen de familieleden. Procederen veroorzaakt alleen maar meer haat en nijd. Het kost heel veel tijd en energie, en de uitkomst is bijna altijd ongewis. Daarbij loop je ook nog eens het gevaar dat je een groot deel van de erfenis op-procedeert.

Nalatenschapsmediaton regio Brabant

Met mijn juridische achtergrond en jarenlange ervaring op het gebied van erfrecht en familierecht ben ik bij uitstek geschikt u te begeleiden bij de afwikkeling van de nalatenschap. Ik werk als mediator in de regio Brabant. Het is mogelijk om in mijn kantoor af te spreken, maar ik kom ook langs op locatie.

We beginnen het proces altijd met een een kennismakingsgesprek. Hierna gaan we dieper op het conflict in. Ik heb een doeltreffende werkwijze, want je wilt uiteraard dat het conflict snel opgelost is. Heb je vragen over de afwikkeling van een erfenis en overweeg je mediation of een procedure, neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op.

Neem contact op

11 + 8 =