Als je met elkaar getrouwd bent, heb je recht op alimentatie. Dit staat zo in de wet. Echtgenoten zijn verplicht om voor elkaar te zorgen en de wetgever vindt dat ook ná scheiding deze onderhoudsplicht blijft bestaan.

Er is de laatste tijd veel om te doen om de huidige regeling. Is die nog wel van deze tijd?

Het huidige systeem

Heel simpel gesteld heb je recht op alimentatie als je getrouwd bent geweest of als je geregistreerd partner bent geweest (Let op, dit is niet hetzelfde als een samenlevingsovereenkomst) én als je ex-partner meer inkomen heeft dan jij.

Pas tijdens de scheiding spreek je af of er alimentatie betaald moet worden en welk bedrag dat gaat zijn. Ik krijg regelmatig de vraag of je ook al vóór het trouwen (bijvoorbeeld in je huwelijksvoorwaarden) mag afspreken dat nooit alimentatie betaald hoeft te worden. Helaas zijn die afspraken niet geldig.

De alimentatie hangt namelijk af van de duur van het huwelijk, wat je nodig hebt (de behoefte) en wat de ander kan opbrengen (de draagkracht). Dat is op voorhand niet te zeggen.

Kortom, pas tijdens de scheiding wordt de alimentatie bepaald. De rechter heeft een richtlijn voor het vaststellen van de alimentatie. Dit worden de Trema-normen genoemd. Deze normen houden rekening met de leeftijd, de levensstandaard (het uitgavenpatroon tijdens het huwelijk), het inkomen en de kansen op de arbeidsmarkt.

Verder gelden de volgende regels:
1. Als je samen kinderen hebt, heb je maximaal recht op 12 jaar alimentatie. Let op kinderalimentatie staat hier los van.
2. Als je langer dan 5 jaar getrouwd bent geweest of langer dan 5 jaar geregistreerd partner bent geweest, heb je maximaal recht op 12 jaar alimentatie.
3. Als je korter dan 5 jaar getrouwd bent geweest of korter dan 5 jaar geregistreerd partner bent geweest en geen kinderen hebt, heb je net zo lang recht op alimentatie als het huwelijk of het geregistreerd partnerschap duurde.

Tijd voor vernieuwing

Er wordt al lange tijd geprobeerd om de huidige regeling aan te passen met als doel dat de regeling eerlijker, simpeler en korter wordt.

De initiatiefnemers pleitten onder andere voor een eenvoudigere berekeningsmethode. Ook is voorgesteld dat echtgenoten voor en tijdens het huwelijk de mogelijkheid zouden krijgen om bij huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden zelf afspraken te maken over de alimentatie en de hoogte daarvan.

De genoemde voorstellen zijn gesneuveld… Van het wetsvoorstel is weinig over en het beperkt zich alleen nog tot verkorting van de duur van de alimentatie.

Wetsvoorstel: duur van alimentatie

In het wetsvoorstel wordt het volgende voorgesteld:
1. De duur van de alimentatie bedraagt de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar.
2. Uitzondering op deze regel betreft (i) langdurige huwelijken en (ii) huwelijken waar kinderen zijn geboren die nog geen 12 jaar zijn.

Bij huwelijken die langer dan 15 jaar hebben geduurd en waarbij de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar lager is dan de AOW-leeftijd, bedraagt de duur van de alimentatie maximaal 10 jaar.

In het geval van een huwelijk met kinderen jonger dan 12 jaar, eindigt de verplichting tot betalen van partneralimentatie niet eerder dan op het moment dat de kinderen 12 jaar worden. De maximale duur van de partneralimentatie is daardoor dus 12 jaar. De initiatiefnemers vinden dat als de kinderen ouder dan 12 jaar zijn, de zorg weer beter gecombineerd kan worden met een baan, waardoor je beter in je eigen levensonderhoud kan voorzien.

Ten slotte is voorgesteld dat de alimentatieplicht moet eindigen op het moment dat de onderhoudsplichtige ex-echtgenoot de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Wie weet…

Het is nog geheel onduidelijk of het wetsvoorstel zal worden aangenomen. Afwachten dus!
Tot die tijd geldt de huidige regeling onverminderd.

Laat je goed voorlichten tijdens je scheiding. Als MfN-registermediator help ik jullie graag om eerlijke en redelijke afspraken over alimentatie te maken. Constructief en houdbaar.

Bel voor meer informatie 06-41255344
Of mail naar info@mediationpraktijkbrabant.nl