Ga je scheiden?

Teleurstelling, frustratie, boosheid, schaamte en verdriet. Als je gaat scheiden ga je door een moeilijke periode heen. En moeilijke tijd waarin je ook een veel zaken moet gaan regelen. Hiervoor heb je bijstand nodig van een mediator scheiding.

mediator scheidingWaarom scheiden met een mediator?

Er bestaat eigenlijk geen (echt) scheiding die niet met mediation te regelen valt. Zeker wanneer je het behoud of het herstel van een goede verstandhouding belangrijk vindt. Scheiden met een mediator is gericht op harmonie. De mediator streeft ernaar de scheiding samen met jou en je (ex) partner goed en zonder frustraties te laten verlopen. En ik doe er alles aan om tot een creatieve en menselijke afspraak te komen. Eentje die nauw aansluit op persoonlijke verwachtingen en waarin de dialoog centraal staat.

Je kunt ook scheiden met een advocaat, maar veelal komt dit het contact met je partner niet ten goede. De communicatie en onderhandelingen lopen via de advocaat en zo verslechtert het contact met je partner nog meer. De procedure duurt hierdoor vaak langer, kost meer geld en kan met een hoop getouwtrek verlopen. Mediation is gericht op de toekomst en heeft tot doel duurzame afspraken te maken die door partijen zelf bedacht en besloten zijn. Afspraken waar je samen over beslist hebt en dus beide achter kunt staan omdat je niets is opgelegd. Een prettige en snelle manier om je (echt) scheiding te regelen.

Wat wordt er vastgelegd?

Tijdens de gesprekken worden onder begeleiding afspraken gemaakt die vastgelegd worden in een (echt) scheidingsconvenant, ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd. Indien je kinderen hebt zal er ook een ouderschapsplan gemaakt moeten worden. Hierin komen afspraken over de omgang met de kinderen (de omgangsregeling), de verdeling van de zorgtaken (de zorgregeling) en ieders bijdrage aan de kosten voor de kinderen (de alimentatie). Verder maken jullie afspraken over de verdeling van de bezittingen, zoals het huis en de hypotheek, de inboedel en bankrekeningen. Ook spreken jullie af wat jullie doen met de pensioenen die opgebouwd zijn of met lopende polissen van overlijdensrisico. Ten slotte worden ook afspraken over alimentatie voor elkaar vastgelegd (de berekening van de partneralimentatie).

Als alle onderwerpen ter sprake zijn gekomen en jullie je beiden kunnen vinden in de gemaakte afspraken, gaan we over tot de afronding en de ondertekening van de stukken. Als je getrouwd bent ga ik ervoor zorgen dat het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan aan de Rechtbank toegezonden worden, waarbij verzocht wordt om de echtscheiding uit te spreken. Nadat de Rechtbank de echtscheiding uitgesproken heeft en de beschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand is de echtscheiding een feit.

Mediator scheiding regio Brabant

Ik werk als mediator in de regio Brabant. Het is mogelijk om in mijn kantoor af te spreken, maar ik kom ook langs op locatie. We beginnen het proces altijd met een kennismakingsgesprek. Hierna gaan we dieper op het conflict in. Ik heb een doeltreffende werkwijze, want je wilt uiteraard dat de scheiding snel geregeld is. Neem gerust contact op voor meer informatie, uiteraard vrijblijvend!

Neem contact op

6 + 13 =