Waar moet je aan denken bij de koop nieuwbouw? De kopers van Zuiderpark in Tilburg weten er inmiddels alles van. Namens De Kerf & Van Sprang notarissen alle kopers van het nieuwbouwproject Zuiderpark Tilburg fase 3 mogen informeren over de juridische aspecten rondom de aankoop van hun nieuwbouwhuis, de financiering daarvan, de inbreng van eigen geld, het gaan samenwonen -al dan niet met kinderen- en het nut en de zin van het maken van een samenlevingscontract en testamenten. Goed om over te brengen wat de specifieke rol, kennis en toegevoegde waarde van het Notariaat is bij de begeleiding van mensen op bijzondere momenten in hun leven. Volgende week mag ik weer!