Wanneer je een erfenis of schenking ontvangt, dan krijg je te maken met erfbelasting of schenkbelasting. In dit bericht vind je de vrijstellingen en tarieven erfbelasting schenkbelasting die per 1 januari 2018 gelden.

Vrijstellingen schenkbelasting 2018
Ga je een schenking doen? Dan betaal je boven een bepaald bedrag schenkbelasting. Voor de schenkbelasting gelden onderstaande vrijstellingen.

Schenken aan: Vrijstelling tot
Kind € 5.363
Kind 18 – 40 jaar (bestedingsvrij) € 25.731
Kind 18 – 40 jaar (t.b.v. studie) € 53.602
Kind 18 – 40 jaar (t.b.v. eigen woning) € 100.800
Overige 18 – 40 jaar (t.b.v. eigen woning) € 100.800
Overig (zoals kleinkinderen, broer of zus) € 2.147

Vrijstellingen erfbelasting 2018
Krijg je een erfenis? Dan betaal je boven een bepaald bedrag erfbelasting. Voor de erfbelasting gelden de onderstaande vrijstellingen.
Verkrijging erfenis door: Vrijstelling
Partner (echtgenoot/geregistreerd partner/ongehuwde samenwoner) € 643.194
Kinderen, kleinkinderen € 20.371
Invalide kind € 61.106
Ouder € 48.242
Alle overige personen € 2.147

Tarieven schenk- en erfbelasting 2018

Wanneer je meer erft of geschonken krijgt dan de vrijstelling dan moet je daarover schenk- of erfbelasting betalen. Hierbij gelden de onderstaande tarieven:
Deel van de belaste verkrijging Partner of kinderen  Klein-kinderen Andere   verkrijgers
0 tot € 123.248 10% 18% 30%
€ 123.248 en hoger 20% 36% 40%

Pensioen en erfbelasting
Ontvang je als partner een nabestaandenpensioen? Dan betaal je hierover geen erfbelasting. Het nabestaandenpensioen komt wel in minder op de partnervrijstelling van € 643.194. Er iswel altijd een minimale vrijstelling van € 166.161.

ANBI’s
De door de Belastingdienst erkende goede doelen (ANBI’s) hoeven over een ontvangen schenking of erfenis geen belasting te betalen. Op de website van de Belastingdienst kun je vinden of het goede doel waaraan je wilt schenken of nalaten door de belastingdienst is aangemerkt als een ANBI.

Aangifte doen voor erfbelasting of schenkbelasting
In principe moet je binnen 8 maanden na overlijden een aangifte van erfbelasting indienen. In de meeste gevallen krijg je automatisch een aangifteformulier van de Belastingdienst toegestuurd, maar houdt dit wel in de gaten. Om alvast een berekening te maken kun je ook gebruik maken van de rekenhulp erfbelasting van de belastingdienst. Voor de schenkbelasting moet je het formulier zelf downloaden op de website van de belastingdienst.

Vragen?
Ook voor vragen of meer informatie over de aangifte voor erf- of schenkbelasting of vragen over erven en schenken kun je contact opnemen. Bel gerust op 06-41255344 of stuur een e-mail naar info@mediationpraktijkbrabant.nl. Ik help je graag.