Werkwijze en procedure

In combinatie met mijn jarenlange ervaring als kandidaat-notaris op het gebied van personen- en familierecht, erfrecht en onroerend goed bied ik partijen de benodigde juridische kaders om te komen tot toekomstbestendige afspraken. In de praktijk heb ik gemerkt dat er pas creatief kan worden gekeken naar een goede oplossing als partijen eerst voor hen zelf goed in beeld hebben welke rechten en plichten zij hebben en welke vrijheden om hiervan af te wijken. Je wilt immers achteraf kunnen terugkijken op een constructief proces waarbij je niets over het hoofd hebt gezien.

Voortvarend en met doel voor ogen

Ik werk voortvarend en met een doel voor ogen. Je wilt ten slotte de ruzie zo snel mogelijk achter je laten en verder met je leven. Na de kennismaking en het ondertekenen van de mediation overeenkomst, gaan we dieper op het conflict in. We komen er dan al gauw achter wat jullie willen bereiken met de conflict mediation en wat jullie daarvoor nodig hebben.

Mediation Praktijk Brabant | conflictbemiddelingIk ‘faciliteer’ deze gesprekken. Dit betekent dat ik ervoor zorg dat jullie naar elkaar kunnen luisteren zonder dat de ruzie steeds weer opnieuw oplaait en de ruzie verder escaleert. Want dan belanden jullie namelijk steeds opnieuw in dezelfde verwijtende sfeer. Een impasse of vicieuze cirkel waar je niet uitkomt.

Hoe werkt conflictbemiddeling?

Om dit te voorkomen spreken we vooraf ‘spelregels’ af. Een van de afspraken is dat we elkaar laten uitpraten en elkaar niet zullen onderbreken. Door naar elkaar te luisteren (en elkaar echt te horen!) kunnen we samen onderzoeken wat jullie verder helpt. Pas als we alle issues boven water hebben, kunnen we gaan bekijken welke oplossingen er zijn.

Waar en wanneer het uitkomt

Kun je moeilijk tijd vrijmaken? Of vind je het lastig om te combineren met bijvoorbeeld werk of de zorg voor de kinderen? De gesprekken kunnen ook in de avonduren plaatsvinden, bij je thuis of op een andere locatie. Bel gerust voor de mogelijkheden of voor meer informatie, uiteraard vrijblijvend.

Neem contact op

12 + 8 =